081.919.6666

Diệp Tài Hồng Lá Kim

10.000

  • Tên khoa học: Ludwigia Arcuata
  • Ánh sáng: Mạnh
  • Nhiệt độ: 18-30˚C, nhiệt độ phát triển tốt nhất 22-25˚C
  • Dinh dưỡng: Trung bình/Cao
  • Tốc độ phát triển: nhanh
  • Chăm sóc: dễ chăm sóc
  • Co2: nhiều cây sẽ phát triển tốt, không có cây sẽ mất mầu, phát triển chậm.
  • Vị trí trồng: hậu cảnh, trung cảnh

Khuyến mãi hot nhất:

  • Ship toàn quốc
  • Bảo hành