081.919.6666

Cây Tonina “fluviatilis”

Liên hệ

  • Tên khoa học: Tonina “fluviatilis”
  • Ánh sáng: Trung bình
  • Nhiệt độ: 18-27˚C, nhiệt độ phát triển tốt nhất 22-25˚C
  • Dinh dưỡng: Trung bình/Cao
  • Tốc độ phát triển: Trung bình
  • Chăm sóc: phát triển tốt ở môi trường nước mềm
  • Co2: nhiều cây sẽ phát triển tốt.
  • Vị trí trồng: Trung or Hậu cảnh

Khuyến mãi hot nhất:

  • Ship toàn quốc
  • Bảo hành