081.919.6666

Vẩy Ốc Đỏ Colorata

10.000

  • Tên khoa học: Rotala colorata
  • Ánh sáng: Trung bình/Mạnh
  • Nhiệt độ: 18-30˚C, nhiệt độ phát triển tốt nhất 22-27˚C
  • Dinh dưỡng: Trung bình/Cao
  • Tốc độ phát triển: nhanh
  • Chăm sóc: Dễ chăm sóc
  • Co2: Nhiều Co2 cây sẽ phát triển tốt, dễ lên mầu. Ngược lại nếu không có Co2 cây sẽ mất mầu
  • Vị trí trồng: Hậu cảnh

Khuyến mãi hot nhất:

  • Ship toàn quốc
  • Bảo hành