081.919.6666

Cỏ Ranong

35.000

  • Tên khoa học: Cyperus helferi
  • Ánh sáng: Trung bình
  • Nhiệt độ: 18-28˚C, nhiệt độ phát triển tốt nhất 22-25˚C
  • Dinh dưỡng: Trung bình/Cao
  • Tốc độ phát triển: nhanh
  • Chăm sóc: dễ chăm sóc
  • Co2: trung bình – cao
  • Vị trí trồng: hậu cảnh, trung cảnh

Khuyến mãi hot nhất:

  • Ship toàn quốc
  • Bảo hành