081.919.6666

Vẩy Ốc Ấn Độ

10.000

  • Tên khoa học: Rotala indica
  • Ánh sáng: Trung bình/ Mạnh
  • Nhiệt độ: 18-29˚C, nhiệt độ phát triển tốt nhất 22-27˚C
  • Dinh dưỡng: Trung bình/Cao
  • Tốc độ phát triển: Trung bình
  • Chăm sóc: dễ chăm sóc nên để ánh sáng vừa phải khi mới trồng cây
  • Co2: nhiều Co2 cây sẽ phát triển tốt.
  • Vị trí trồng: Trung Cảnh

Khuyến mãi hot nhất:

  • Ship toàn quốc
  • Bảo hành