081.919.6666

Trân Châu Nhật

Liên hệ

  • Tên khoa học: Glossostigma Elatinoides
  • Ánh sáng: Mạnh
  • Nhiệt độ: Nhiệt độ phát triển tốt nhất 22-27˚C
  • Dinh dưỡng: Trung bình/Cao
  • Tốc độ phát triển: nhanh
  • Chăm sóc: Dễ chăm sóc
  • Co2: cần nhiều Co2
  • Vị trí trồng: Tiền cảnh.

Khuyến mãi hot nhất:

  • Ship toàn quốc
  • Bảo hành