081.919.6666

Diệp Tài Hồng Lá Cam

20.000

  • Tên khoa học: Ludwigia senegalensis (“Guinea”)
  • Ánh sáng: Trung bình – Cao
  • Nhiệt độ: 18-30˚C, nhiệt độ phát triển tốt nhất 22-25˚C
  • Dinh dưỡng: Trung bình/Cao
  • Tốc độ phát triển: Trung bình
  • Chăm sóc: dễ
  • Co2: có Co2 và ánh sáng mạnh cây dễ lên màu đẹp.
  • Vị trí trồng: Trung hoặc Hậu cảnh

Khuyến mãi hot nhất:

  • Ship toàn quốc
  • Bảo hành